stržky 2022/2023

Horní řada: Kůzlová A., Šustáčková V., Turnerová E., Beterová A., Aulická B., Jochová V., Němečková D., Šanderová P., Jirková R., Nejedlá T.
Dolní řada: Ševčíková L., Valková B., Moravcová K., Pražáková V., Kolářová B., Stejskalová J., Šloufová E., Kalistová G.