Příspěvky

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám připomněli, že členský příspěvek na sezónu 2022/2023 je pro žlutý, oranžový a červený minivolejbal splatný do 30. září a jeho výše činí 1 200 Kč. Platbu prosím proveďte na číslo účtu: 514200544/0600, jako variabilní symbol použijte: 30092022 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které je platba provedena.

V případě, že budete potřebovat potvrzení o provedené platbě pro pojišťovnu, kontaktujte prosím paní H. Vondroušovou na adrese: ck@jck.cuscz.cz.

Žádost o potvrzení musí obsahovat:

– jméno dítěte

– datum narození

– bydliště

– datum provedení platby

Případné další dotazy zodpoví Vaši trenéři.

Vážení rodiče,

při našem zářijovém setkání jsme Vás informovali, že členský příspěvek na sezónu 2022/2023 bude splatný 31. října a jeho výše činí 2 800 Kč. Platbu proveďte na číslo účtu: 514200544/0600, jako variabilní symbol použijte: 31102022 a do zprávy pro přímce uveďte jméno dítěte, za které je platba provedena.

V případě, že budete potřebovat potvrzení o provedené platbě pro pojišťovnu, kontaktujte prosím paní H. Vondroušovou na adrese: ck@jck.cuscz.cz.

Žádost o potvrzení musí obsahovat:

– jméno dítěte

– datum narození

– bydliště

– datum provedení platby

Případné další dotazy zodpoví Vaši trenéři.