20220820_181640

zleva stojící: Novotná J.,Michalová B., Zieglerová N., Šustáčková V., Aulická B., Beterová A.
zleva klečící: Finková A., Turnerová E., Fialová M., Kalianková M., Kubaláková L.
chybí: Kubátová K., Jedličková M. a Kůzlová A.