stržci 2018/2019

Od leva nahoře: Smetana J., Theier S., Krištof M., Píša A., Skok Š., Rosina V., držen ležící Juřica V.

Od leva leží: Rosina P., Vališ T., Troják K., Pradlička R., Macháček D. a Beránek J.