O nás

CÍL KLUBU

Základním cílem klubu je vyhledávat talenty v okrese Český Krumlov a vytvářet jim podmínky pro další sportovní růst. K dosažení tohoto cíle musí VSK vedle úspěšného fungování sportovního střediska mládeže (SpS) při ZŠ Za Nádražím Český Krumlov aktivně zajišťovat i výběr a celoroční činnost reprezentačních výběrů Nadějí, včetně účasti na Memoriálu M. Kafky a R. Myslíka (republikové finále krajských reprezentací). Nejtalentovanější hráče a hráčky pak připravovat tak, aby obstáli v republikové konkurenci a stali se z nich reprezentanti ČR.

K dosažení tohoto cíle musí VSK společně se svými partnery vytvářet organizační, kádrové a hlavně pak ekonomické podmínky pro úspěšné fungování SpS.