stržky 2018/2019

zleva stojcí: Šoberová M., Haňková M., Podhorská N., Furišová A., Mrhalová J.,Švecová A.

klečící: Šustáčková V., Surminová M., Pouzarová D. a Rosinová N.