stržky 2015/2016

stojící: Podhorská N., Šnoblová B., Zvonařová A., Mášová K., Přívratská A., Jedličková M., Kottová L.

klečící: Martinovská T., Schandlová K., Lisičanová S., Dvořáčková B., Kubátová K.