stržky 2016/2017

stojící: Švábová T., Dvořáčková B., Zvonařová A., Jedličková P., Haňková K., Šnoblová B., Podhorská N.

klečící: Kubátová K., Jedličková M., Kottová L., Chuchelová L., Lisičanová S., Schandlová K.

na fotografii chybí: Lavičková D.