ŽCI 1

Stojící zleva: Theier S., Smetana J., Krištof M., Juřica V., Píša A., Skok Š., Rosina V.

klečící zleva: Rosina P., Vališ T., Troják K., Pradlička R., Macháček D., Beránek J.