Muzi_foto2018-2019_male

Stojící zleva: Jiří Kratochvíl, Lukáš Kratochvíl, Radek Plachý, Martin Kováč a Lukáš Beer, Klečící zleva: Martin Meisetschlager, Stanislav Svoboda, Michal Beneš a Pavel Sazma