Muzi_foto2018-2019_male (1)

Stojící zleva: Jiří Kratochvíl, Lukáš Kratochvíl, Radek Plachý, Martin Kováč a Lukáš Beer,

Klečící zleva: Martin Meisetschlager, Stanislav Svoboda, Michal Beneš a Pavel Sazma