20190823_095546

Stojící zleva: Pykalová V., Rosinová N., Šoberová M., Podhorská N., Pouzarová D., Šnoblová B., Mrhalová J.

Klečící zleva: Lavičková D., Lisičanová S. a Kottová L.