Mlžci 2020 of

Horní řada zleva: Sixl V., Vališ T., Gasseldorfer O., Cifreund T., Kupka K.

Dolní řada zleva: Patč V., Řehoušek V., Vávra J., Rosina J.